Nl.AmazingHope.net (Op de home page) Nl.AmazingHope.net

Boete derde - de weg naar Christus

Uitgangspunt, wat kan ik doen?

165_cesta_ke_kristu.jpg

Boete derde - de weg naar Christus

Toegevoegd: 07.10.2010
Aantal keren bekeken: 87072x
Onderwerpen: Uitgangspunt, wat kan ik doen?
PrintTisk

Bekering

Hoe werkt een rechtschapen geworden voor God? Hoe kan rechtvaardigen de zondaar? Alleen Christus kan brengen ons op een lijn met God, met heiligheid. Maar als we naar Christus?

Ware bekering is voorzien van een oprechte spijt over zonde en afgekeerd van de zonde. Zonde zal niet herroepen totdat we weten niet zijn zondigheid, echte verandering in het leven treedt alleen op wanneer het hart zich afwenden van de zonde.

Veel mensen begrijpen niet de ware aard van berouw. Ze zijn bedroefd, omdat zij gezondigd hebben, en maakt zelfs een externe remedie voor angst dat ze zal brengen lijden tot het gepleegde kwaad. Dit betekent niet bekeren in de zin van het woord van God. Zulke mensen doen is in plaats van klagen dan de gevolgen van hun zonde dan de zonde zelf.

Als je in het hart van de Geest, echter, wekt het geweten en de zondaar zal iets van de diepte en heiligheid van Gods wet, de basis van de regering van God in de hemel en op aarde voelen. "Het licht dat ieder mens die in de wereld komt verlicht" (Joh. 1:9), de geheime hoekjes van het hart verlicht en onthult dingen verborgen in het donker. Geest en hart zijn bekrachtigende overtuigingen over de zonde. De zondaar voelt rechtvaardigheid van de Here, en voelde zich bang om te verschijnen voor een zondig en onrein, waardoor onderzoekt het hart. Hij ziet de liefde van God, de schoonheid van heiligheid, de vreugde van onschuld, verlangen te worden gereinigd en weer in contact met de hemel.

De Bijbel leert nergens dat de zondaar moet bekeren, alvorens de uitnodiging van Christus: "Komt tot Mij allen, die vermoeid en belast zijt lasten, en loop me rust" (Matteüs 11:28). Genezende kracht die van Christus komt leidt tot ware bekering. Peter legde uit dat Israël, zeggende: "Deze God is verheven als een leider en verlosser en gaf hem een plaats op zijn recht om Israël bekering en vergeving van zonden te brengen" (Hand. 5,31). We kunnen niet zelfs niet bekeren zonder de Geest van Christus, die aanleiding geeft tot het geweten, net als Christus niet kan vergeving van onze zonden te bereiken.

Christus is de bron van alle ware motieven. Alleen hij kan doordringen in het hart vijandschap tegen de zonde. Enig verlangen naar waarheid en zuiverheid, elke overtuiging van onze zondigheid is het bewijs dat ons hart de Heilige Geest is. Zijn dood voor de zondaars, Christus aangetoond dat de liefde die hij niet kan begrijpen, en kijk waar dat de zondaar lief, jihne zijn hart, geest en ziel zijn gevuld met nederigheid en berouw.

Jij, die in het hart van verlangen naar iets beters dan deze wereld kunnen geven, zijn van mening dat dit verlangen is de stem van God die tot je spreekt. Vraag God om u een echte jammer dat je geopenbaard in de eeuwige liefde van Christus, in haar perfecte zuiverheid. Het leven Heiland is een geweldig voorbeeld van het behoud van de beginselen van de wet van God - liefde voor God en de mens. Zijn leven was vol van vergeving en onbaatzuchtige liefde. Als we kijken naar het aan ons als het licht van onze Heiland, dan hebben we de boosheid van hun hart te leren kennen.

Echter, wanneer daagt het licht afkomstig van Christus in onze harten, we weten hun motieven zelfzucht, vijandschap met God, bezoedeld door een daad van ons leven. Dan beseffen we dat ons rechtssysteem is echt vuile kleren, en dat alleen het bloed van Christus kan ons te reinigen van zonde en bezoedeling van het hart om haar imago te herstellen. Zondaar bewijst zijn daden van ontrouw, die de wet van God en de zondaar de geest aangeraakt en vernederd door de doordringende invloed van de Geest van God afgeschaft. Zondaar verafschuwt zichzelf, op zoek naar een zuivere, smetteloze karakter van Christus.

Het syllogisme is niet een onpartijdige persoon, en dus onvolmaakt. Maar God beschouwt alles zoals het in werkelijkheid is. De dronken is in minachting en vertelt hem dat hij voor zijn zonde niet naar de hemel, trots, egoïsme en hebzucht, echter vaak gaan zonder berisping. Het is juist de zonden die God beledigen, vooral omdat zij strijdig zijn met de genade, die wordt gekenmerkt door de natuur van God met dat onbaatzuchtige liefde die bestaat in het universum viel niet. Wie is schuldig aan een ernstige zonden mogen schaamte en armoede voelen en kan de behoefte voelen om de genade van Christus.

Maar armoede voelt zich niet trots, en dus sluit het hart tegen Christus en de eeuwige zegen die kwam om te geven. Weet je als je zondigheid, verspil geen tijd om haar eigen macht alleen te corrigeren. Hoeveel mensen denken dat ze goed genoeg zijn om te kunnen komen tot Christus! Denkt u dat de winst van hen slechts door hun eigen inspanningen? "Kan een zwarte man zijn huid veranderen of een luipaard zijn vlekken? Hoe u misschien goed doen als je gewend bent om kwaad te doen?" (Jeremia 13,23). Help ons om alleen te zijn met God. We kunnen niet wachten tot een sterker geloof, een betere kans of iemand die beter is. Sami niets zullen bereiken. We komen tot Christus, zoals we zijn.

Uitstel is een fout begaan door duizenden mensen ten koste van de eeuwige zaligheid. Ik wil niet praten over hoe kort en onzeker het leven is. Is dat er een verschrikkelijke gevaar dat genoeg is onderschat, hoewel het lange wachten om te betalen het horen van de stem van de Heilige Geest en bij voorkeur in zonde te leven. Een dergelijk gevaar dat uitstel is echt. Zonde, laat ons geringste lijkt, kan alleen verplichten tot het risico dat we het eeuwige verlies. Wat we deden niet de overhand, zullen we overwinnen en brengen onze ondergang.

Elk individu overtreding, elke verwaarlozing of afwijzing van genade van Christus op u vallen. Zonden van een verhard hart, verzwakken de wil, weg te nemen reden en maakt je minder meer bereid en beter in staat om een minder zachte oproep van de Heilige Geest te volgen. Deal eerlijk met je hart. Worden als echte en blijvende, als zou het spel je leven hier op aarde, zoals de strijd tussen de zuiverheid van God en moet je een beslissing voor de eeuwigheid zijn. De loutere hoop, als er niets meer aan de hand, brengt je naar de vernietiging. Kijk voor het woord van God met een gebed. Dit woord laat je de wet van God en het leven van de grote principes van Christus van heiligheid, zonder welke "niemand de Here zal zien" (Hebreeën 12,14). Het overtuigt van zonde, wijst de weg naar verlossing. Volg hen als de stem van God spreekt tot je ziel.

Weet u of de enormiteit van de zonde, u zult begrijpen als we werkelijk zijn, ze doen niet te wanhopen. Christus kwam in de wereld, juist om zondaren te redden. We hoeven niet met elkaar te verzoenen zich met God, maar God in Christus de verzoening van de wereld met Zichzelf "(2 Korintiërs 5:19). Toen Satan fluistert je dat je grote zondaren, kijken naar uw Verlosser en te praten over de gegrondheid ervan. We zijn allemaal grote zondaren, maar Christus gestorven opdat wij vergeven kon worden. Verdienste van het offer van Christus is voldoende om ons in staat stellen verzoend met de Vader. Hoe grote liefde.

Uittreksel uit het boek Reis naar Christus - EG White


Gerelateerde artikelen uit de categorie - Uitgangspunt, wat kan ik doen?

Gebed als gesprek met God

418_modlitba_rozhovor_s_bohem.jpg Lukas 11.1 - "Heer, leer ons bidden, zoals dat John leerde zijn discipelen."Lukas 18,1 - Hij vertelde hen een gelijkenis, zoals nog steeds nodig om te bidden en niet op te ...
Toegevoegd: 03.05.2011
Aantal keren bekeken: 200101x

Hoe kan ik Gods stem te horen

140_jak_slyset_bozi_hlas_1.jpg Meer om Gods stem te horenOnze lieve Heiland is te wachten tot de deur open voor uw hart en zeggen dat in ons verblijf. Jezus zegt: "Zie, Ik sta aan de ...
Toegevoegd: 29.09.2010
Aantal keren bekeken: 197909x
Aanbevolen

Veranderingen in de Bijbelvertalingen

512_zmeny_v_prekladech_bible.jpg In de Tsjechische taal in de onlangs toenemend aantal bijbelvertalingen. In aanvulling op de Oecumenische Vertalen is niet alleen beschikbaar voor de vertaling en studie te voltooien Tsjechische Bible21, maar ook ...
Bijgewerkt: 16.11.2011
Toegevoegd: 16.11.2011
Aantal keren bekeken: 165357x

Wie is de eerste bron van het leven?

83_cesta_ke_kristu.jpg Onze hemelse Vader is de bron van het leven, de waarheid en vreugde. Prachtig land, heeft het niet dragen van sporen van vernieling en de vloek van de zonde. De hele ...
Toegevoegd: 07.09.2010
Aantal keren bekeken: 76016x

Seminar - Het ontwikkelen van karakter

479_seminar.jpg We leven zoals Christus? De vraag die hij moet stellen iedere christen, omdat Jezus ons uitgenodigd om te leven zoals hij.Dit seminar wil karaktervorming christelijke principes te bieden op basis van ...
Toegevoegd: 20.09.2011
Aantal keren bekeken: 77040x

Nl.AmazingHope.net - Boete derde - de weg naar Christus