Nl.AmazingHope.net (Op de home page) Nl.AmazingHope.net

Kunnen we bepalen de einddatum van de wereld en de komst van Jezus Christus?

Teken van de tijd voorbij is, de tweede komst van Jezus Christus

489_may-21-2011-doomsday-or-judgement-day.jpg

Kunnen we bepalen de einddatum van de wereld en de komst van Jezus Christus?

Toegevoegd: 09.10.2011
Aantal keren bekeken: 185783x
Onderwerpen: Teken van de tijd voorbij is, de tweede komst van Jezus Christus
PrintTisk
489_may-21-2011-doomsday-or-judgement-day.jpg490_may-21-2011-judgment-day.jpg491_may-21-2011-judgment-day-family-radio.jpg492_may-21-judgment-day-protest.jpg493_judgmant_day_21_may_2011.jpg

Onlangs steeds groeiend aantal mensen die beseffen dat de komst van onze Verlosser Jezus Christus is zeer dichtbij. Mensen denken, het bestuderen van profetie en proberen om verschillende tekens onderscheiden, zowel bijbelse of onbijbels.

Op de Olijfberg Christus sprak over zijn tweede komst. Hij wees op de speciale tekens die voorafgaan aan Zijn komst. Hij beval zijn discipelen om naar te kijken en voor te bereiden. Hij liet zien wat het betekent om te wachten op zijn komst. Tijd nodig is om het harde werk te vullen, niet te wachten stil. Maar het is ook benadrukt dat Zijn komst zal worden voorbereid op het onverwachte mensen en dat dagen of uren van zijn komst, we kunnen niet bepalen op voorhand.

Matteüs 25,13 - "Daarom kijken, weet je niet de dag noch het uur."

Matteüs 24,36 - De dag en het uur weet niemand - zelfs niet de engelen der hemelen noch de Zoon - de enige zelf mijn vader.

Matteüs 24,42-44 - waarom kijken, want je weet niet op het moment dat uw Heer zal komen. Overweeg - als de verhuurder wist op dat moment van de nacht de dief komt, zou hij hebben gezien en liet hem niet te breken in zijn huis. Dus ook gij bereid, want de Zoon des mensen komt op een onverwacht moment.

Matteüs 24,33-34 - op dezelfde manier, wanneer je al deze dingen te zien, weet dat het zou komen, het is al bij de deur! Voorwaar, Ik zeg u, dat die generatie voorbij gaan voordat dit allemaal gebeurt.

Waarom zoveel mensen nog steeds niet zien dat deze krachtige woorden van Jezus, en bereken de exacte datum van het einde van de wereld? We voorloper op basis van het teken om te weten dat de aankomsttijd benaderd. We kunnen alleen maar vermoeden dat ze dicht genoeg zijn dat, zoals geschreven, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan. De exacte tijd, maar niemand weet! Het bepalen van de exacte datum alleen maar leidt tot valse hoop en moed. Het afleidt van de echte belangrijke voorbereiding voor de komst van Jezus Christus. En voorbereiding is - om elke dag leven met Christus en ware bekering te maken. Het is ook belangrijk de studie van de profetische boeken in de Bijbel, zijn we niet bedrogen. Jezus Christus zei: "Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen." En John in de profetische boek Openbaring zegt:

Openbaring 22,7 - "Zie, Ik kom terug Gezegend is hij, die de woorden der profetie van dit boek!."

Wees niet zo worden misleid. Als je hebt gehoord dat Christus komt op een bepaalde datum, moet u weten dat dit in tegenspraak met de Bijbel - Zijn Woord. Satan, die wil imiteren de komst van Christus en verwarren de mensheid zal de data van uw aankomsttijd door te geven, en de mensen zijn enthousiast, maar misleid. Je weet wat voorkomt dat nog hem? Hij kan blijken te zijn, want op een bepaald moment. Het geheim van deze boosheid, maar het werkt, gewoon wachten tot het obstakel verdwijnen.

Enkele voorbeelden van identificerende gegevens van de wereld:

- 21 oktober 2011 is door God Camping direct doden drie procent van de mensen, of ongeveer 200 miljoen mensen. Camping beweert dat de bijbel verbergt verborgen agenda, waaruit berekend dat de exacte datum van de dag des oordeels. Een mislukte poging om de dag des oordeels, geen camping dit jaar vast te stellen en had een 21e mei 2011. Op de foto's kunt u zien hoe gek deze actie gepaard.

- 21 december 2012 Dit Maya's voorspelden het einde van ons. De wereld zoals wij die kennen ophoudt te bestaan ​​volgens hen drie dagen voor kerstavond. Slag van middernacht de kalender slaat de eerste keer in vijfduizend jaar terug naar nul.

- Ronald Weinland Amerikaan, die beweert dat God noemde haar een profeet, voorspelt dat de wereld zal volgend jaar het einde in deze tijd van 27 mei 2012

- Bij het dorp in Midden-Rusland Nikolskoe de ommuurde ondergrondse drie dozijn leden van nieuwe religieuze sekten. Ze willen daar blijven in ieder geval tot volgend jaar mei, wanneer de verwachte einde van de wereld. www.idnes.cz

- De zogenaamde Christus, Maitreya heeft gezegd meer dan 30 jaar, werkt de wereld nog niet erkende, in een fysiek lichaam hier op Aarde. Het nieuws van zijn aankomst dient Creme, een Britse kunstenaar en Esoterik. Maar de zogenaamde Christus niet alleen in contact met hem, bleek te veel mensen om hen te helpen, zei de hoop, moed en bemoediging in moeilijke momenten, of om te bevestigen en te versterken hun geloof. Dergelijke gevallen zijn er over de hele wereld, in de Tsjechische Republiek. Op dit moment is de wereld op grote schaal verspreiden hoop en een gevoel van verwachting dat, als er genoeg mensen te nemen, om Christus en beginnen om in het openbaar spreken over zijn schijnbare missie. Deze belangrijke dag, als de verwachte datum van de verklaring, komt snel naderbij en het is belangrijk dat zij bereid was zo veel mogelijk mensen. Haar taak is om aan te tonen de mensheid het pad van de huidige onbevredigende situatie en de leeftijd van Waterman te stellen - de zogenaamde Gouden Eeuw.

Deze verzen duidelijk waarschuwen tegen deze goddeloze, die doet alsof hij God en bepaalde de exacte tijd van publiek wil om eruit te komen en de mensheid rit van de Bijbel en van de Ene ware God.

2e Thessalonicenzen 2,1-7 - En nu over de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging aan hem. Broeders, aarzel dan niet zo gemakkelijk mee te nemen over de omvang en gealarmeerd, of profetie, prediking, of per brief (zogenaamd van ons), zei dat de dag des Heren is gekomen. Laat niemand misleiden in any way. Tot die dag komt, moet van God komen af ​​te wenden. Ze moeten ontdekken de boze vloek en wie zal zich verzetten tegen en zichzelf verheffen boven alles dat wat hij zegt en wat God wordt aanbeden. Zelfs settelen in Gods tempel en zal een God probleem! Weet je nog hoe ik je vertelde, toen ik nog bij u was? Weet je wat nog voorkomt hem - ze moeten worden gehouden om te verschijnen op een bepaald moment. Het geheim van deze boosheid, maar het werkt, gewoon wachten tot het obstakel verdwijnen.

Een aantal citaten E. G. White:

Hoe dicht bij de tweede komst van onze Heer Jezus Christus, in beweging zijn satanische krachten van onderen. Satan zal niet alleen zien als een menselijk wezen, maar zal zich voordoen als Jezus Christus. Een wereld die heeft verworpen van de waarheid, accepteren als Heer der heren en Koning der koningen. (5BC 1105,1106)

Als de bekroning handelen in het grote drama van bedrog Satan zelf zal voordoen als Christus. De Kerk lange betoogd dat op zoek naar de Heiland komst als het hoogtepunt van hun hoop. boog bedrieger nu want het zal blijken dat Christus is gekomen. In verschillende delen van het land aan Satan zelf verschijnt tussen mensen als een majestueuze wezen schitterende pracht, die lijkt op de beschrijving van de Zoon van God, zoals Johannes beschrijft in Openbaring. Openbaring 1,13-15.

De glorie die hem omringt, niet kan worden ondervangen door alles wat sterfelijk oog nog heeft gezien. De lucht draagt ​​triomfantelijke kreet: "Christus is gekomen Christus is gekomen!" Mensen in voor hem valt op zijn gezicht in diepe eerbied, als hij zijn handen omhoog en spreekt een zegen over hen, zoals Christus Zijn discipelen gezegend als hij woonde op aarde. Zijn stem is zacht en boeiend, maar toch melodieus. Vriendelijk, medelevend toon leert een aantal van deze edele hemelse waarheden die de Heiland uitsprak.

Geneest ziekten van mens en dan, in zijn voorgewende karakter van Christus, zegt dat veranderde zaterdag op zondag, en commando's al de heilige dag die gezegend. Het verklaart dat degenen die blijven bestaan ​​in de nakoming van de zevende dag, om Zijn Naam te lasteren door te weigeren zijn engelen die aan hen gestuurd met licht en waarheid te gehoorzamen. Het is een krachtig, bijna onweerstaanbaar drogreden. Net als de Samaritanen die werden misleid door Simon de Grote, zullen massa's mensen, van de kleinste tot de grootste, voor zorgen dat deze toverijen zo vele zijn dit te zeggen "is de grote kracht van God." (Handelingen 8:10)

Het volk van God zal niet worden verleid. De leer van deze valse Christus niet in overeenstemming zijn met de Heilige Schrift. "(GC 623 tot 625)

De discipelen vroeg: 'Vertel ons, wanneer het zich voordoet en wat zijn de teken van uw komst en het einde van de wereld? " Heer Jezus introduceerde het bord en zei:

Matteüs 24,3.33 - ". Als je deze dingen ziet, weet dat de tijd nabij is, voor de deur"

Hoewel niemand weet de dag en het uur van Christus 'komst, de Heer leert ons en moedigt ons om te weten wanneer de afgesproken tijd nadert. De Bijbel leert ook dat Christus 'waarschuwing niet serieus te nemen en te verwerpen of negeren van de naderende tijd van zijn aankomst, voor ons was het gewoon een tragisch, tragisch zoals het was voor de tijdgenoten van Noach, zij niet wist waar de overstroming zich voordoet.

De gelijkenis die de trouwe en ontrouwe dienaar vergelijkt, zegt, als is hij die zegt in zijn hart: "Mijn meester is niet lang." Het laat zien hoe Jezus Christus zal oordelen en belonen hen die waakzaam en belijden zijn komst, en degenen die ontkennen. "Waakt dan!" zei hij. "Zalig die slaaf, die zijn meester wanneer hij komt, zal merken dat ze dat doen." (Mattheus 24,42.46) "Gij zult niet kijken of ik komen als een dief, en gij zult niet weten op welk uur ik zal over u komen." (Openbaring 3:3)

De apostel Paulus spreekt van de mensen voor wie de komst van de Heer Jezus komt onverwacht. "Dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht. Als ze zeggen" is de ruimte veilig is, "er is een plotselinge hinderlagen en ontsnappen aan de vernietiging ...." Voor degenen die serieus nemen Christus 'waarschuwing, voegt hij eraan toe: "Maar gij, broeders, niet in de duisternis, zodat die dag zou kunnen overvallen als een dief U bent allen zonen van het licht en zonen van de dag niet van de nacht of in het donker...' (1. Tessalonicenzen 5,2-5) toonden aan dat de Schrift geen menselijke onwetendheid excuus, dat de komst van de Here Jezus nabij is.

Jezus Christus met een ongelooflijke geduld voor u klaar en ik zal klaar zijn. Eindelijk begrijpen wat het betekent om te leven met Christus elke dag, hebben een hart herboren, een heilige wet in ons hart. Angels stil te houden de vier winden rush, stormloop van het kwaad dat ons land overspoelt in nog grotere horror, en waarvan de resultaten in de komst van onze Verlosser. Jezus wacht op jou! Gebouw te kostbaar resterende tijd!

2e Peter 3,9 - Heer is niet slap aan zijn belofte te vervullen, zoals interpreteren sommigen, maar is geduld met u, omdat hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat zij allen tot bekering komen.

Ezechiël 33,11 - Zeg hen: als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, ik wil niet dat de goddelozen sterven, maar om zich van zijn weg en leeft. Afkeren, bekeren van hun boze wegen! Waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? "

Maak je klaar, omdat het voldoen aan de borden zeggen dat de tijd kort is!


Gerelateerde artikelen uit de categorie - Teken van de tijd voorbij is, de tweede komst van Jezus Christus

Video - Het laatste evenement, het einde van de wereld volgens de bijbelse profetie

80_the_final_events_of_bible_prophecy.jpg Doug Batchelor - De laatste gebeurtenissen van de Bijbelse ProfetieNeem een kijkje in dit document, die Doug Batchelor presenteert gebeurtenissen die het einde van de wereld zal voorafgaan. Deze gebeurtenissen zijn ...
Toegevoegd: 03.09.2010
Aantal keren bekeken: 261678x
Aanbevolen

Ga verder in de Reformatie van onze ijverige voorouders

520_jan_hus_kostnice_1415.jpg Foto bron: WikipediaHele generaties van de Tsjechische land was het centrum van het gereformeerde geloof in heel Europa. Ieder van ons kent namen als Jan Hus en Jan Zizka. Maar je ...
Toegevoegd: 13.12.2011
Aantal keren bekeken: 130501x

Waarom de escalerende bovennatuurlijke verschijningen in de hele wereld?

355_ufo_china.jpg De wereldwijde escalatie van verschillende paranormale ervaringen, verschijnselen en spiritisme. Er is geen twijfel over bestaan dat ze niet ficties, maar het feit dat mensen niet in staat zijn om uit ...
Toegevoegd: 15.02.2011
Aantal keren bekeken: 172888x

New Age - de Messias Maitrea in de profetieën

281_jezis_vs_lucifer_2.jpg New Age Beweging in meer recente jaren, groeit geleidelijk en onmerkbaar, en krijgt in alle gebieden van ons leven. De beweging groeide al snel uit het geheim, maar sinds 1984, toen ...
Toegevoegd: 30.11.2010
Aantal keren bekeken: 121068x

Wat gebeurt er in de Arabische landen - zal een ander exodus worden?

370_arabske_zeme.jpg Grote anti-overheid protesten hit in de afgelopen twee maanden, grote delen van het Midden-Oosten. Demonstranten protesteerden tegen de slechte levensomstandigheden, politieke corruptie, hoge werkloosheid, beperking van de mensenrechten en de vrijheid ...
Toegevoegd: 25.02.2011
Aantal keren bekeken: 117254x

Nl.AmazingHope.net - Kunnen we bepalen de einddatum van de wereld en de komst van Jezus Christus?