Nl.AmazingHope.net (Op de home page) Nl.AmazingHope.net

Ramp komt wanneer God zal de grond schudden!

De profeten van de bijbel en vandaag de dag

405_blizi_se_katastrofa_kdy_buh_zatrese_zemi.jpg

Ramp komt wanneer God zal de grond schudden!

Bijgewerkt: 18.02.2013
Toegevoegd: 02.04.2011
Aantal keren bekeken: 235629x
Onderwerpen: De profeten van de bijbel en vandaag de dag
PrintTisk

De Bijbel waarschuwt duidelijk dat een van de laatste tekenen voor de komst van Jezus Christus is dat God ons land schudden. Tegenwoordig zijn de meeste naar de tweede komst al vol, of vult. Het tarief van de criminaliteit en opstand tegen God bereikt zijn hoogtepunt. Een dramatische toename van het aantal natuurrampen - aardbevingen, tsunami's, overstromingen en vulkaanuitbarstingen, waarschuwde dat de naderende vervulling van dit teken. De frequente lokale rampen om ons te waarschuwen wat er zal gebeuren in de hele wereld en hebben ons breng het terug naar de ware God van Israël.

Joel 2.12 - En zo ook nu, spreekt de HEERE, terug naar mij met heel uw hart, met vasten, geween en rouw! Scheurt uw hart, niet hun banden aan de HEER, uw God, terugkeren, is nog steeds genadig en barmhartig, extreem geduldig, heel vriendelijk en die zich onthoudt van het kwaad.

1 bijbelverzen spreken over de dreigende catastrofe

2e Uittreksels uit de profetische geschriften van EG White

3 Het waarschuwingssignaal voor trouwe mensen

Jesaja 13,11-13 - de wereld te straffen voor zijn misdaden, alle schurken voor hun zonde. Met trots gekookte shirt dan zal ik consumeren, meedogenloze teisteren overmoed. Oorzaak van die persoon zal zeldzamer dan goud, is de gouden ofirsk sterveling. Dat komt omdat ze schud de hemelen en de aarde beweegt in de fundamenten declameren HERE der heerscharen in de dag, toen zijn woede laait.

Jesaja 24,4-5 - Earth vervaagt, zegt dat de wereld vervaagt uitgeput, uitgeput en wordt de crème van de natie. De aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat hij door de wetten, en negeerde de bepalingen van het eeuwig verbond. Dat komt omdat een vloek verslindt het land en zijn mensen Pyka, verdwijnen bewoners van de aarde, de resterende slechts een paar.

Jesaja 24,18-20 - open de vensters van de hemel, de aarde zal schudden de fundamenten zijn: De aarde is het breken, breken, het land aan het instorten is, instortende aan de vloer is schudden, schudden! Aarde is het spinnen, het spinnen als een dronkaard, zoals het schudden van de hut door de storm. Haar schuld aan haar harde hits, crashes, en is gestegen.

Lukas 21,26-28 - Mensen sterven van schrik in afwachting van wat er in de wereld gekomen, omdat de krachten der hemelen zullen wankelen. Ziet dan de Zoon des mensen komen in een wolk met grote macht en heerlijkheid. Als het allemaal begint te gebeuren, rechtop en hef je je hoofd, want uw verlossing is nabij! "

Mark 13,24-26 - "In de dagen na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan geeft geen licht, de sterren zullen uit de hemel vallen en de machten der hemelen zullen bewogen worden." Ziet dan de Zoon des mensen zien komen in de wolken met grote macht en heerlijkheid.

Joel 2.10 - Voordat ze de aarde schudt en de hemel beven wordt, de zon verduisterd en de maan en de sterren gloed verdwijnt.

Joel 4,15-16 - De zon en de maan worden verduisterd en de sterren gloed verdwijnt. De HEERE zal brullen uit Sion, de donder uit Jeruzalem - Hemel en aarde zullen beven! De HEERE is een toevluchtsoord voor zijn volk, zal de zonen van Israël worden versterkt.

Jesaja 26,20 - "Ga, mijn volk, naar hun kamers, de deur dicht verbergen in het kleine moment voordat het verandert haar woede Ziet -.. De Heer verlaat zijn woning om de schuldigen inwoners van het land te straffen Land onthult haar. vergoten bloed om te stoppen met toedekken haar gedood.

Psalm 46,2-3 - God is onze toevlucht en sterkte, in nood te helpen is nog steeds aanwezig. Daarom doen we geen zorgen, ook als het land niet en de bergen afbrokkelende in de zee, zelfs als de tumultueuze bulderende golven en de bergen waren bezwijken onder de aanval!

2e Uittreksels uit de profetische geschriften van Ellen G. White

Voordat de Zoon des mensen is geopenbaard aan de hemelse wolken, zal alles in de natuur worden geschud. Bliksem uit de hemel fuseert met het vuur op de grond en de oorzaak van de bergen als een oven en giet rivieren van lava op de dorpen en steden. De gesmolten rots zal terug te lopen naar het water, waardoor het kokende water wordt uitgeworpen rotsen en de bodem. Moet er een grote aardbeving, en veel mensen hun leven verliezen. (7 De Zevende-dags Adventisten Bible Commentary 946, 1907).

Stad van God zal worden bezocht door de rechter.

Het is in de buurt van het tijdstip waarop de grote steden zullen bezocht worden door beproeving. In een tijdje om te komen tot deze stad een verschrikkelijke schok. Maakt niet uit hoe groot en sterk wil van hun gebouwen, hoewel een groot aantal brand-eenheden zullen worden ingezet, wanneer God raakt deze gebouwen, in een paar minuten of uren worden in puin. Onheilige van deze wereld om geveegd bezem van vernietiging. De rampen die vandaag de dag treffen voor de grote gebouwen en grote delen van steden, God laat ons zien wat er aan de hele wereld. - (7 Getuigenissen voor de Kerk 82, 83).

Ik werd gevraagd om een ​​waarschuwing dat veel steden verzonken in overtredingen en zonden vernietigd worden door op hoog niveau aardbevingen, overstromingen en brand te dienen. De wereld zal worden gewaarschuwd dat het God is die heeft geopenbaard zijn gezag. De onzichtbare actie laat vernietiging en dood. In geen enkel draaien alle geaccumuleerde rijkdom ... (MS 1935 1906)

Ze komen onverwacht verschrikkelijke ramp en catastrofe zullen volgen een na de ander. Als u gehoorzaamt Gods waarschuwingen, als de kerk zal terugkeren naar het pad van gehoorzaamheid, dan is de tijd besteed aan de hand van de destroyer's. Als ik ga verleiden mensen, maar ook hun wegen afkeuren Gods geboden, en verkondigen een leugen, God stuurt ze naar de ramp die is ontwaakt. (MS 1935 1906)

Heer te vernietigen in een oogwenk alle overtreders, ook al de heidenen samen. Het zal straffen de stad en de plaatsen waar mensen zich overgeven aan de eigendom van satanische krachten. De steden van de volken zullen stevig worden behandeld, maar nog niet bezocht de allerhoogste God, niet stemmen, omdat ze nog te vinden een paar zielen die zijn gescheiden van de waan van de vijand, zullen zij zich bekeren en draaien, terwijl de andere sector zal worden gehandhaafd tot de dag van de toorn van God. (Evangelisatie, 27, 1906)

Ik zag de mooie gebouwen die in een enorme vuurbal, die wordt vernietigd in een moment. Ik hoorde iemand zeggen: "We wisten dat Gods rechter komen naar deze aarde, maar we wisten niet ze komen zo snel." Sommige angstige stem antwoordde: "Je wist dat het Waarom heb je niet vertellen ons dat we niet weten.?." (9 Getuigenissen voor de Kerk in 1928, 1909).

Voor mijn ogen verschoven scène die mij zeer krachtig aan te raken. Vanuit de ramen van de kamers, zag ik een verschrikkelijke brand. Great Balls of Fire viel op het dak en een brand, veroorzaakt door deze vuurballen zijn uit te breiden in alle richtingen. De brand kon niet geblust worden. Alle uitlopende en vele plaatsen werden volledig verwoest. Het is niet mogelijk om te beschrijven van de panische angst die het bezit van de mensen heeft. (Brief 278, 1906)

In de buurt van de tijd wanneer de grote steden zullen worden weggevaagd van het oppervlak van de aarde. Iedereen moet worden gewaarschuwd dat deze proeven komen. (Evangelisatie, 29, 1910).

Toen ik in Loma Linda, Californië, op 16 april 1906, heeft me een prachtig beeld. Tijdens de nacht visie die ik stond op hoge grond waaruit ik kon zien dat de huizen werden verbrijzeld door de wind als het riet. Grote en kleine gebouwen op de grond viel, werden entertainment centra, theaters, hotels en huizen vernietigd door de rijken en uiteengevallen. Veel mensen verloren hun leven en de lucht was gevuld met geschreeuw van gewonden en doodsbang mensen.

Engelen mandaat door God aan het uitvoeren van deze vernieling, waren betrokken bij het werk. One Touch en gebouwen zo grondig gebouwd, waarop mensen te zien als een duidelijk gevaar voor wie dan ook, plotseling de berg puin. Nergens was de beveiliging. Het leek erop dat Gods geduld was uitgeput en was gekomen Dag des Oordeels.

Hoewel wat ik zag was verschrikkelijk, maar wat met de bijbehorende raakte me het meest levendig. Engel, die stond aan mijn zijde, zei hij dat soevereine regering van God en de heiligheid van Zijn wet moet worden onthuld voor degenen die hardnekkig weigeren om de Koning der Koningen te gehoorzamen. Degenen die ervoor gekozen om ongelovigen te blijven, moet worden aangeroepen genadige rechter dat het mogelijk is om wakker te zijn zondige gedrag te realiseren. (9 Getuigenissen voor de kerk 1992-1993)

Ik wens u Gods volk de naderende vernietiging van duizenden steden, die bijna volledig zijn toegewijd afgoderij gerealiseerd. - (Review and Herald, 9e 10e 1903)

Een storm is in aantocht en wij ons moeten voorbereiden voor de aanval voor God in bekering, geloof in onze Heer Jezus Christus. De Heer zal opstaan ​​om vreselijk te schudden landen. We zien problemen aan alle kanten. Duizenden schepen verdrinken in de diepten van de zee. Zeestrijdkrachten stilgelegd en zal worden opgeofferd miljoenen mensenlevens. Onverwacht, ze vuur, en geen menselijke inspanning is niet in staat om onder controle te krijgen. De coolste gebouw in de wereld zal worden vernietigd in de vlammen. Spoorwegongevallen zijn nog steeds frequent. Verwarringen, rampen en dodelijke ongelukken gebeuren zonder waarschuwing op de belangrijkste verkeersaders. Het einde is nabij, het tijdstip waarop de test komt ten einde. Laat ons de Heer te zoeken totdat ze kunnen worden gevonden, roep hem terwijl Hij nabij is! (Berichten aan Young People 1989-1990, 1800)

Nog steeds de tijd nemen om op de aarde wonen vult de beker van zijn ongerechtigheden, en dan wekt de toorn van God, dat zo lang slapen. De landen van de wereld zal drinken van een kopje pure woede. (4 Getuigenissen voor de Kerk 363, 1863).

Deze overtreding heeft zijn grenzen bereikt. Verwarring vult de wereld, en al snel mensen zullen verrassen met een grote verschrikking. Het einde is zeer nabij. Wij, die de waarheid kennen, moeten we ons voorbereiden op wat er straks in de wereld komen als een vreselijke verrassing. (8 Getuigenissen voor de Kerk, 1904).

Komt een moment dat mensen in hun arrogantie en bedrog om zo'n hoogte te bereiken, dat de Heer niet zal laten gaan en zij vinden dat de Heer geduld zijn grenzen heeft. (9 Getuigenissen voor de Kerk, 1909).

Het is een drempel waarboven de rechterlijke instanties van de Heer kan niet langer worden uitgesteld. (Soorten en Profeten, 275, 417, 1914).

Binnenkort zullen er grote veranderingen in de wereld en gebeurtenissen uit het verleden zal snel dalen. (9 Getuigenissen voor de Kerk 11)

Het is essentieel dat vandaag de dag het volk van God volkomen gaven hun hart aan God, omdat het einde van alle dingen is nabij. Het volk van God om je geest te veroveren en moeten inspelen op de wil van God, oprecht verlangend om te doen wat God hem verteld. Dit is - voor inwoners van steden te waarschuwen voordat komende onheil. (Review and Herald, 25,1, 1912)

3 Waarschuwingsborden om te ontsnappen

Net als bij de belegering van Jeruzalem, de Joodse christenen, Romeinse legers signaal te lopen, dus voor ons alert te zijn wanneer hij een deel van de Amerikaanse macht aan de wet van de pauselijke toewijding van rust af te dwingen toeëigent. Dan is het tijd om de grote steden verlaten, voorbereidende het verlaten van de kleinere in het buitengebied woningen in afgelegen gebieden tussen de bergen. (5 Getuigenissen voor de kerk 464, 465, 1885)

Vroege zondagochtend wet zal worden gehandhaafd en mensen op invloedrijke posities zal moeten prikkels om een ​​handvol van specifieke instandhouding gebod van Gods volk. (Release 4 Manuscript 278, 1909).

Toen de VS zo ver naar links van hun huizen, de kwestie zondagswet, protestantisme hij zou bereiken het pausdom. (5 Getuigenissen voor de Kerk 712, 1889).

De profetieën in het boek Openbaring in het 13e hoofdstuk zegt dat de macht beest met twee horens van kracht kleding "land en zijn bevolking" te aanbidden vertegenwoordigd het pausdom, die in de profetie is een beest als een luipaard. Superieure macht in de profetie beest met horens kleding is in de Verenigde Staten.

Profetie voltooid wanneer de VS zullen de zondag, die Rome beschouwd als een bijzondere erkenning van hun soevereine macht af te dwingen.

Nadere uitleg van de profetie beest is in de categorie - en de profeten van de bijbel vandaag de dag.

Terug naar de HERE en dient Hem met heel uw hart en een geest!

2 Samuël 12,20-25 - "Wees niet bang," zeide Samuel tot hen. "Je moet iets slecht, zeg maar gewoon af te wenden van de HEER, maar Hem te dienen met heel mijn hart niet afkeren van de ijdelheid, die niet kunnen profiteren of opslaan -. Immers, het is ijdelheid Heer voor zijn grote naam van! zijn volk te verlaten, omdat ze besloten om u zijn volk. Ook laat het me zelfs niet over na te denken zondigen tegen de Heer en ophouden te bidden voor je. Ik zal je een goede en directe manier. Net lees de Heer en Hem dienen getrouw met heel uw hart. Ziet, hoe grote dingen voor je gedaan. Echter, als je toch verkeerd zijn, zult u worden vernietigd door hun koning. "

Joshua 23,14-16 - daarom weet dat al mijn hart en ziel, die van al het goede woorden die je zei tegen de Heer, uw God, en niet een zal niet falen. Alles zal worden voldaan - zal niet nalaten nog een van die woorden. Maar net zoals je al het goede woord, aan dat je zegt de Here, uw God, net zoals de Heer leidt je elke slecht woord tot u nevyhubí van dit prachtige land, dat de HERE, uw God gegeven heeft. Als u de overeenkomst, die zal de Here, uw God, schenden en gaan en vreemde goden dienen en aanbidden ze, ontstak de toorn tegen u, zodat dit prachtige land dat gaf je al snel sterven. "

Maak je klaar, laat het ons bekeren en God zoeken, zoals nooit tevoren. Zeer snel de tijd komt wanneer God brengt een bezoek aan de rechters van deze wereld.


Waar de volgende? - Met betrekking tot dit onderwerp

Het naderen van de terugkeer van Jezus Christus, maak je klaar!

402_druhy_prichod_jezise_krista_2.jpg Veel mensen hebben ongetwijfeld gemerkt dat met onze planeet is iets mis. In alles wat we horen in de media over natuurrampen. Grote aardbevingen, overstromingen, vulkaanuitbarstingen, branden, zware sneeuwval, orkanen en ...
Toegevoegd: 25.03.2011
Aantal keren bekeken: 187142x

uiteindelijke misleiding van satan, het simuleren van de komst van Jezus Christus

423_napodobeni_prichodu_jezise_krista.jpg Alle Bijbelse profetie vervuld en suggereren dat onze wereld is aan het eind van hun geschiedenis. Huidige gebeurtenissen in de wereld geeft aan dat we in de laatste dagen van deze ...
Toegevoegd: 06.05.2011
Aantal keren bekeken: 275087x

Christus waarschuwt voor doemscenario!

426_bozi_soud.jpg De dag van Christus 'komst zal de dag voor de wereld rechtbank. Heilige Schrift zegt:Jude 1:14-15 - In de zevende generatie van Adam, Henoch, profeteerde over hen, zeggende: "Ziet, de Heere ...
Toegevoegd: 11.05.2011
Aantal keren bekeken: 135620x

Gerelateerde artikelen uit de categorie - De profeten van de bijbel en vandaag de dag

Nummer Beast 666, merkteken van het beest en de zegel van God

447_666.jpg In eerdere artikelen hebben we bestudeerd, die volgens Daniël 7 en Openbaring hoofdstuk 13 van hoofdstuk beest soms ongepast. Volgens het bewijs dat gaf ons de Bijbel zelf, is een beest ...
Toegevoegd: 17.07.2011
Aantal keren bekeken: 357144x

New Age - de Messias Maitrea in de profetieën

281_jezis_vs_lucifer_2.jpg New Age Beweging in meer recente jaren, groeit geleidelijk en onmerkbaar, en krijgt in alle gebieden van ons leven. De beweging groeide al snel uit het geheim, maar sinds 1984, toen ...
Toegevoegd: 30.11.2010
Aantal keren bekeken: 121067x

Oproep tot het volk van God - de studie van de profetische Schriften

419_studujte_prorocka_pisma.jpg Openbaring 1:1-3 - Openbaring van Jezus Christus, die God heeft toevertrouwd dat hij zijn knechten wat er moet snel gebeuren tonen. Hij toonde door zijn engel, stuurde hij zijn knecht aan ...
Toegevoegd: 04.05.2011
Aantal keren bekeken: 116081x

Test ware profeet - Hoe weten we het ware van de valse profeet?

293_jak_se_pozna_prorok.jpg TEST Figuur 1Deuteronomium 18,21-22 - U zegt: "Hoe weten we dat het niet een woord van de Here te spreken?" Nou, als de profeet zegt de HEERE namens iets dat gebeurt, ...
Toegevoegd: 09.12.2010
Aantal keren bekeken: 188219x
Aanbevolen

Het beest uit de aarde en het beeld van het beest - Openbaring 13,11

444_selma_ze_zeme_a_obraz_selmy.jpg Openbaring 13,11-17 - En ik zag een ander beest opkomen uit het land had twee horens als een lam, maar sprak als een draak. Het draagt ​​al de macht van het ...
Toegevoegd: 21.06.2011
Aantal keren bekeken: 184025x

Nl.AmazingHope.net - Ramp komt wanneer God zal de grond schudden!