Nl.AmazingHope.net (Op de home page) Nl.AmazingHope.net

Rustdag, zaterdag of zondag?

Bijbelse feiten

60_sunday_saturday.jpg

Rustdag, zaterdag of zondag?

Toegevoegd: 02.08.2010
Aantal keren bekeken: 480054x
Onderwerpen: Bijbelse feiten
PrintTisk

Wat is de juiste dag van rust, zaterdag of zondag?

Vaak is het praten in de christelijke kerken, wat is de echte rustdag. De meeste kerken, christelijke verenigingen heiligt zondag, slechts een handjevol van de zaterdagen. Waarom de wereld een handjevol mensen in deze wereld op zaterdag en beweert dat hij gelijk heeft? Het is ergens in de Bijbel vermeld de rest van de dag is zondag? Ik zou willen brengen, wat zijn deze vragen geeft de Bijbel zegt.

We hebben het juiste antwoord bereikt, moeten we beginnen vanaf nul. We moeten vanaf het begin geschiedenis van deze wereld. Hoe het allemaal begon? In zes dagen God deze wereld geschapen naar zijn woord, de zevende dag God rustte. Zegende de zevende dag en heiligde die, omdat er alleen al rustte hij van al het werk. Dag van de rust, die het begin van God te verklaren, is het bewijs van de schepping van deze wereld.

Genesis 2,1-3 - Dit was afgesloten hemel en de aarde in al hun diversiteit. De zevende dag dat God klaar met het werk dat hij had gewerkt op de zevende dag rustte hij van al het werk dat zij deden. God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat het God rustte van al het verrichte werk die, indien gevormd.

Aan het begin van de Bijbel lees je het begin van de geschiedenis van onze wereld. Meteen aan het begin van de geschiedenis van deze wereld is ons gegeven welke dag we onze Schepper te wijden. We gaan een stukje verder met het Oude Testament. We komen bij de berg Sinaï, waar Mozes de Tien Geboden ontvangen van God's geboden. Wanneer de Tien Geboden kregen het recht, maar hij weet dat een groot aantal christenen in de Catechismus.

Vierde Gebod luidt als volgt:

Exodus 20,8-11 - Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God. Gij zult geen werk doen - u, uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee immigrant in uw poorten. In zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde, de zee en alles wat in hen, maar Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die.

Merk op hoe God heeft de sabbatdag. God in Zijn geboden, is op een dag van rust zoveel nadruk dat hij een heilige gemaakt! Beschouw de volgende verzen waar de Heer plaatsen op de naleving met grote nadruk zaterdag. Geeft aan dat de sabbat is het bewijs van de schepping van de wereld te behouden!

Exodus 31,12-17 - de Heer zei tegen Mozes: "Spreek tot de kinderen van Israël: de verdediging van mijn zaterdag, want het is een teken tussen Mij en u in uw hele generaties, weet je dat Ik de HEERE ben, heilige u . Snoei zaterdag; of u bent een heilige. ontheiligen Wie zal sterven. Iedereen die werkte op die dag zal worden afgesneden van zijn volk. Zes dagen moet worden gewerkt, maar de zevende dag is zaterdag, de heilige sabbat van de Here. Iedereen in de dag zaterdag te doen wat werk, moet sterven. Of de kinderen van Israël de sabbat voor zowel zaterdag als een eeuwig verbond voor hun generaties. Het is een eeuwig teken tussen mij en de kinderen van Israël. In zes dagen heeft de HEER hemel en aarde, maar Hij rustte op de zevende dag en neem een adem. "

We verlaten het Oude Testament en kijk in het Nieuwe Testament tot en met Jezus Christus. Welke dag van rust, Jezus Christus gerespecteerd wat hij zei over de wet, kan de wet te veranderen, of worden opgelost? Wanneer u de nieuwe wet te lezen blijkt uit het feit dat Jezus in zijn leven gewijd de zevende dag van rust op zaterdag.

Lukas 4,16 - Toen hij kwam te Nazareth, waar hij werd opgevoed, net als zijn maat in de dag kwam zaterdag in de synagoge en stond op om te lezen.

Nu weten we dat Jezus Christus werkelijk is houden van de sabbat als een dag van rust, die verschijnt in het Oude Testament in de schepping van de wereld en in de Tien Geboden. Tien Geboden van Gods Geboden = de wet. Het belang van de Wet en elke verandering in zijn Jezus zei:

Lukas 16,17 - maar van de hemel en de aarde vergaat, dan vervalt een tittel van de wet!

Matteüs 5,17-19 - "Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde niet uit de weg de kleinste letter, niet een tittel van de wet, voordat het allemaal uitkomen. Iedereen zou komaf maken met een van deze minste geboden en leer de mensen in het koninkrijk van de hemel zal worden beschouwd als de kleinste. Maar iedereen zou worden voldaan en leert, die zal in het hemels koninkrijk beschouwd geweldig.

Zoals we weten, Jezus tijdens zijn leven houden van de Sabbat. Nu leren we dat duidelijk blijkt dat er een wet die geldig is en zal nog steeds geldig. Kijk naar de leerlingen wat ze gedaan hebben na de dood en de daaropvolgende wederopstanding van Jezus, de sabbat of zondag? Leerlingen van het houden van de sabbat. Ook over de manier waarop wij genoeg te overtuigen om zorgvuldig te kijken naar de Bijbel.

Handelingen 13,42-44 - Toen hij de synagoge verlaten, zijn de plaatselijke heidenen smeekte hen om te vertellen over deze dingen aanstaande zaterdag. Zodra de montage werd ontbonden, vele Joden en vrome proselieten volgde Paulus en Barnabas. Ze worden vervolgens verzocht in een interview, blijven zij in de genade van God. Volgende week zaterdag hoorde hij het woord van God kwam samen bijna de hele stad.

Handelingen 16,13 - We gingen op zaterdag voor de stad aan de rivier, waar het de gewoonte was om te bidden. We zaten daar en sprak met vrouwen die daar hadden verzameld.

Handelingen 17,1-2 - Ondanks Amfipolis Apolonia en dan kwamen zij te Thessalonica, waar was de synagoge. Paul is er net als zijn maat, en ging voor drie weken met ze te praten uit de Schriften.

Handelingen 18,1-4 - En Paulus ging van Athene naar Korinthe. Daar vond hij een jood Aquila, een inwoner van Pontus, die met zijn vrouw Priscilla hebben genoemd recent afkomstig zijn uit Italië (de keizer Claudius is bevolen dat alle Joden moeten Rome te verlaten). Paul is lid geworden van hen, omdat in zijn vak, zoals ze werden naaien tenten. Zo woonde en werkte hij met hen elke zaterdag en sprak in de synagoge, en bewoog Joden en Grieken.

Laten we eens kijken wat God ons vertelt door middel van de Bijbel, die dag viert het nieuwe land. Probeer te raden zaterdag of zondag?

Jesaja 66,22-23 - als een nieuwe hemel en nieuwe aarde, die zal maken, blijft voor mij, spreekt de HEERE, en blijft op uw naam en uw nakomelingen. Van nieuwe maan tot nieuwe maan van zaterdag tot zaterdag met aankomst alle mannen te aanbidden Mij, zegt de Heer.

Bijbel, komen we tot de conclusie, Jezus en zijn volgelingen te begrijpen Gods geboden houden zaterdag. De Heer Jezus Christus liet ons een voorbeeld om te volgen in zijn voetsporen.

1 Johannes 2,4-7 - Wie zegt: "Ik ken hem," terwijl in zijn geboden, hij is een leugenaar en is niet waar. Maar wie zijn woord houdt, in de liefde van God werkelijk vervuld. Volgens erkennen dat we er in zijn. Wie zegt dat hij in Hem blijft, moet leven zoals hij leefde. Ik schrijf niet voor u, lieve, geen nieuw gebod, maar de oude die je had vanaf het begin - het is het oude gebod is het woord dat u vanaf het begin gehoord.

Dus hoe was het zondag, die had uitgevonden en waarom?

Veel Christenen beweren dat de zondag begon met de opstanding van Jezus Christus discipelen te vieren. Ze begonnen om het te vieren als bewijs en de opstanding van de Here Jezus Christus te vieren op zondag. Zoals we hebben van de Bijbel, maar kon houden van de Sabbat discipelen van onze Schepper. De Bijbel is geschreven op zondag nooit, nergens niet de sabbat te schrijven was verplaatst naar zondag. Integendeel, we uitgelegd wat Jezus zei over de wet dat nog steeds geldig.

Een ander argument van degenen die houden zondag zijn Jezus 'uitspraken:

Mark 2,27-28 - Dan voegde hij eraan toe: "De sabbat is gemaakt voor de mens, niet de mens voor de sabbat. Mensenzoon is Heer ook over de sabbat."

Matteüs 12,8 - de Zoon van de mensen is een Heere ook van den sabbat.

Jezus zei deze verklaringen, maar moeten goed worden begrepen. Velen beweren dat dit bewijs is van een grote vrijheid, die we kunnen verwerken, zaterdag naar eigen goeddunken en op de oude vormen te geven. Dus u gemakkelijk illustreren deze verklaringen duidelijk te maken hoe zij voornemens was om Jezus, zaterdag.

Op het moment van Jezus, priesters, Farizeeën in gevaar te brengen met enorme ladingen te handelen. Zet al deze regelgeving en verordeningen, die waren uiterst moeilijk te observeren. Geladen bij de mensen, dat deze lasten zinloos waren en werden buiten de wet van God.

Matteüs 12,1-5 - Een Sabbath Jezus door het graan. Zijn discipelen hadden honger en begonnen aren te plukken en te eten. Toen de Farizeeën dit zagen, zeiden zij hem vertelde: "Kijk, uw leerlingen doen wat niet een zaterdag," Hij zeide tot hen: 'Heb je gelezen wat David deed, toen zijn mannen honger hadden? Hoe kan ik passen in Gods huis en aten het brood productie, wat niet was toegestaan om hem en zijn mannen te eten, maar alleen de priesters alleen? En heb je niet gelezen in de wet of dat de priesters van zijn werk zaterdag's in de tempel ontheiligen de sabbat, en onschuldig zijn?

Jezus wilde erop te wijzen dat zaterdag is de dag van rust, bezinning, gesprek met God, een dag van vreugde als je denkt van God en hun medemensen. Niet dat we martelen, het uitvoeren van zinloze tradities die werden gecreëerd door de mens.

Een andere favoriet argument van velen is dat het gewijde zondag voor, sinds de oudheid. Ja, ik ben het eens met velen. Zondag is echt niet meer heilig in oude tijden, heidenen, gewijd aan de zonnegod modlářskému.

De eerste aanwijzing van de handhaving verscheen zondag in de kerk in Rome, waar de meerderheid van de gelovigen waren niet-Joden. In de hoofdstad van het rijk, op dat moment verscheen er een sterke anti-semitische tendensen, en dus Christenen als de Joden als de meest onderscheiden. De wederzijdse substitutie plaatsgevonden specifiek t / m zaterdag - op dezelfde dag service. Vanaf hier komt de eerste pogingen een andere dag vieren, dan de Joden te beschermen.

Op sommige plaatsen Christenen proberen een nieuwe dag van aanbidding in te voeren, maar de meeste christenen in het hele rijk heilige tot 5 Century zaterdag.

Socrates de historicus van de 5de eeuw schreef: Bijna alle kerken in de wereld voeren hun ceremonies elke zaterdag, maar de christenen in Rome en Alexandrië, gebaseerd op een oude traditie, hield ze op te volgen.

Na de grote en wrede vervolging van christenen, het christendom kwam keer helderder. Het Christendom werd officieel erkend en 7 maart in het jaar 321 keizer Constantijn een decreet, dat de sabbat veranderd van zaterdag op zondag. Constantijn was een aanhanger van de heidense god van de zon, dus bestelde vieren zonnedag. Op het moment van het decreet was geen volgeling van Jezus Christus, is de doop te laten op zijn sterfbed. Zijn zaak is vastgesteld zondag als een gedenkteken van Jezus 'opstanding, in plaats van net als de joden van rancune.

Constantijn wet is de zondag: Laat de Zon op respectabele autoriteiten en de bevolking in steden wonen rust, en ze zijn alle winkels en winkels gesloten. Kan echter het platteland blijven de landbouwers hun levensonderhoud te pakken.

De Kerk volgt de wetgeving van Constantijn op het Concilie van Laodicea in het 364e jaar gaf aanleiding tot de eerste zondag religieuze wet. 29.kánon verordend, dat christenen op zondag te vieren, en indien mogelijk, mag niet in deze dag aan het werk, moeten ze niet stil op zaterdag, maar op deze dag moeten werken.

In 538, die wordt gekenmerkt door het begin van de regering van de Kerk in de wereld, heeft geleid tot strengere wetgeving. 28.kánon Raad zei op zondag dat zelfs zou kunnen worden uitgesteld tot het werk van boeren, zodat mensen verhinderd deel te nemen aan religieuze diensten.

Kijk in de katholieke catechismus van 1977, waar vinden we de volgende reeks van vragen en antwoorden: Q: Welke dag is het zaterdag? Antwoord: zaterdag is de zevende dag, zaterdag. Q: Waarom doen we zondag houden in plaats van zaterdag? Antwoord: zondag plaats op zaterdag te behouden, omdat de katholieke kerk overgedragen heiligheid van de sabbat op zondag.

Inderdaad, kan men Gods wet?

Degenen van jullie die dit artikel lezen, zelfs niet vergeten dat een dag van rust is zaterdag onze Schepper. Zaterdag zal op het einde van deze pijler van de wereld test van ons geloof. Iedereen zal moeten beslissen welke factie te gaan, hetzij voor God, onze Schepper, die liefde en leven, of aan de zijkant van de draak, de oude slang, die de duivel en de satan.


Waar de volgende? - Met betrekking tot dit onderwerp

Een nieuwe dag van rust - Fake Lunar sabbat

302_lunar_sabbath.jpg De wereld aanstaande zaterdag en zondag de nep was weer een dag van rust. Velen een bittere bijbelstudie kwam tot de vreemde conclusie. Een echte rustdag, heilige aan de Israëlieten is ...
Toegevoegd: 28.12.2010
Aantal keren bekeken: 120135x

Gerelateerde artikelen uit de categorie - Bijbelse feiten

Wat we geloven het tweede deel - de leerstellige punten 16-28

414_cemu_verime_16_28.jpg 16 Het Heilig Avondmaal - Het Heilig Avondmaal is een deelname aan de symbolen van Jezus 'lichaam en bloed als een uitdrukking van het geloof in Hem, onze Heer en Heiland. ...
Toegevoegd: 11.04.2011
Aantal keren bekeken: 94861x

Het naderen van de rechtbank van God - Get Ready!

303_bozi_soud_milenium.jpg Veel mensen zouden anders gaan leven als ze zich realiseerden dat hun levens op een dag zal worden beoordeeld op de beproeving. God's Court is een dergelijk belangrijke gebeurtenis dat zij ...
Toegevoegd: 04.01.2011
Aantal keren bekeken: 134556x

Wat wij geloven - 1 Bijbel, de Schrift

104_cemu_verime_1_bible.jpg 1e - Bijbel, de SchriftDe Bijbel, Oude en Nieuwe Testament, is geschreven woord van God. Wordt gegeven door inspiratie van God door middel van heilige mensen Gods, die sprak en schreef ...
Toegevoegd: 16.09.2010
Aantal keren bekeken: 109661x

Wie is Jezus Christus?

77_jezis_kristus.jpg Centrum van de hele Bijbel is het leven en de dood van de grootste mannen van de wereldgeschiedenis, Jezus Christus. Sinds de geboorte van een nieuw tijdperk is geteld, ook al ...
Toegevoegd: 30.08.2010
Aantal keren bekeken: 128813x

Hij offerde alles om ons te redden

445_jesus_christ.jpg God maakte door Zijn Zoon Jezus Christus, onze aarde, en gaf ons het leven. Heer Jezus Christus, de Schepper van het oneindige universum. Hij gaf ons leven in alles wat we ...
Toegevoegd: 04.07.2011
Aantal keren bekeken: 136727x

Nl.AmazingHope.net - Rustdag, zaterdag of zondag?